Đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 của Nhóm sinh viên Khoa Đào tạo giáo viên

Nghiên cứu khoa học của sinh viên (SV) là một hoạt động quan trọng của các trường đại học, cao đẳng hiện nay, qua hoạt động đó sẽ hình thành năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học cho SV và đã đạt được nhiều thành quả.

DTHSSV 1

Hội đồng nghiệm thu đề tài: “Thiết kế một số trò chơi học tập môn Tự nhiên – xã hội lớp 3 trên công cụ powerpoint”

Thực hiện Quyết định 843/QĐ-CĐSL ngày 18/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc phê duyệt đơn vị và cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở năm học 2019 – 2020, Khoa Đào tạo giáo viên đã trúng tuyển chủ trì thực hiện đề tài của nhóm SV: “Thiết kế một số trò chơi học tập môn Tự nhiên – Xã hội lớp 3 trên công cụ powerpoint”.

Đề tài thực hiện từ tháng 9/2019 đến tháng 6/2020, nhóm SV nghiên cứu đã tiến hành thực hiện các bước như đăng kí và đảm bảo các bước thực hiện theo đúng thủ tục quy trình QT/8.5.1G/P.DTAO ban hành lần 1 hiệu lực ngày 19/8/2019.

Ngày 17/7/2020 đề tài đã được hội đồng nghiệm thu theo quyết định 265/QĐ-CĐSL ngày. Hội đồng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học của nhóm thực hiện đề tài đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, hướng khắc phục của từng đề tài giúp nhóm tác giả hoàn thiện báo cáo đề tài đảm bảo đúng sản phẩm đặt hàng của Nhà trường.

Một số hình ảnh thực hiện nội dung đề tài của nhóm nghiên cứu:

DTHSSV 2

Nhóm đề tài nghiên cứu tài liệu tại Trung tâm thông tin thư viện Trường Cao đẳng Sơn La

DTHSSV 3

Nhóm nghiên cứu thiết kế trò chơi trên máy tính dưới sự hướng dẫn của GV hướng dẫn và cán bộ thư viện tại Trung tâm thông tin thư viện Trường Cao đẳng Sơn La

DTHSSV 4

Nhóm nghiên cứu chạy thử trò chơi đã thiết kế tại Trung tâm Thông tin thưviện Trường Cao đẳng Sơn La

DTHSSV 5

Nhóm nghiên cứu cùng với HS lớp 3A1 trường TH&THCS Lò Văn Giá, thành phố Sơn La

Nguyễn Thị Thanh Hải – Khoa Đào tạo giáo viên

 
 
 
Lan amk bebesi linkleri kaldırıp durma salak adam linkleri kaldırınca gtnemi giriyor Sitelerin dşssnde bi akıllan adam gibi giriyosan linklerini ekle kimsenin linkini silme ok